Pomoc

Ak nie je niečo v poriadku, postupujte podľa týchto krokov:

  • Pozorne si prečítajte manuál a postupujte krok za krokom PRESNE . Toto je zvyčajne príčinou väčšiny hlásených problémov.
  • Ak máte GSM modul, skontrolujte, či má SIM karta DEAKTIVOVANÝ PIN KÓD a tiež skontrolujte, či Sim karta PODPORUJE MOBILNÉ DÁTA (Internet). Urobíte to tak, že vložíte Sim kartu do telefónu a v nastaveniach zrušíte pin kód a zapnete mobilné dáta BEZ použitia WIFI siete. 
  • Skontrolujte, či je batéria správne vložená a nabitá. Po vložení batérie GSM modul vyhľadá zariadenia. Cyklus prenosu je nastavený na jednu hodinu a preto to môže trvať až jednu hodinu.
  • Umiestnite GSM modul čo najbližšie k zariadeniam ako to je len možné a až následne zväčšujte vzdialenosť medzi GSM modulom a zariadeniami. Snažte sa mať medzi zariadeniami čo najmenej prekážok. Umiestnite bránu ASPOŇ 50 cm nad zemou.
  • Zelená aplikácia sa chová ako GSM. Ak máte GSM modul NEPOUŽÍVAJTE zelenú aplikáciu.
  • KONTAKTUJTE NÁS až potom, čo ste si prečítali predchádzajúce body.
0