• -200,00 €

VARROA KILLER

408,33 €
208,33 € Spara 200,00 €

Sluta behandla dina bin med kemikalier! Var biologisk!

Förstörelse av varroa av värme
- 100% biologisk
- 100% restfria
- ofarligt för bin
- enkel hantering
- kan användas året runt även vid honungskörd
- maximal påverkan
- Strömförsörjning: 220V eller 12V bilbatteri

Kvantitet

En värmegenerator som används behandlar bi-kolonier utan kemi.

Funktionsprincipen är att överhettas hela bikupan till en temperatur större än 42 grader Celsius men mindre än 47 grader Celsius. Det är en extern enhet som levererar kontrollerad värme till bikupmiljön via ett rör.

Under behandlingen är kolonin stängd så att bin inte kan lämna bikupan och åtminstone en minimitemperatur på 42 grader uppnås.

Enheten arbetar i automatiserat läge och stängs automatiskt av efter omarbetning. Övervakad varm luft blåses in i bikupmiljön och en tillräcklig temperatur bibehålls genom interaktion med den interna temperaturen och fuktighetssensorn (bikupahjärta).

Läkningen är helt automatiserad, biodlaren stänger bara bikupan, ansluter en extern värmegenerator och börjar behandla.

hive monitoring

Nerladdning

manual_EN_Varroa killer

Nerladdning (10.62M)

manual_DE_Varroa killer

Nerladdning (10.51M)

manuál_SK_Varroa killer

Nerladdning (10.64M)