REGLER OCH VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING

Följande regler och villkor gäller för alla transaktioner via våra webbplatser beehivemonitoring.com och andra webbplatser som drivs av Beehive monitoring s.r.o. eller dess  partners.  (“webbplatsen”) och din användning av densamma. Slovakiens lagar gäller och du samtycker till att underställa dig domstolarnas exklusiva behörighet i Slovakien, om någon tvist skulle uppstå. I dessa regler avser “vi” och “våra” Beehive monitoring s.r.o, licensinnehavaren av varumärket beehivemonitioring, och Beehivemonitioring teknik inklusive HiveHeart® och HiveScale®, varande ett företag bildat och registrerat i Slovakien, vars officiella adress är Nová cesta 740/44 925 23 Jelka, Slovakien. “du” och  “din” avser en besökare på webbplatsen, en användare av webbplatsen eller en kund som köper varor från butiken.

Beställningar, orderbekräftelser och avtal

Pris, tullar och skatter

B

etalning

Frakt

Risk och äganderätt till varorna

Problem vid mottagande

Annullering av beställningar och återbetalningar/returer

Oanvända, felaktiga,  skadade eller defekta varor

Åter till avsändaren eller leverans avvisad

Använda varor

Garantier och vårt ansvar

Tillvägagångssätt för retur av varor

Ditt ansvar

Bedrägeri, hög risk eller andra kunder

Force majeure

Separation

Allmänt

Återkoppling

– Rätt att ändra regler och villkor

Beställningar, orderbekräftelser och avtal

Då en beställning från dig tas emot, och då din beställning godtagits med en orderbekräftelse (som kan vara i form av ett fakturakvitto), samtycker vi till att sälja produkterna på och i enlighet med dessa regler och villkor (“avtal”). Du kan beställa online, skriftligen eller muntligen. En beställning godkänns när produkten är fullständigt betald (inklusive fraktkostnad) och medlen finns obehindrat tillgängliga på vårt angivna konto. Du skall få en orderbekräftelse antingen online eller skriftligen (inkluderat e-post).

Tidigare samröre eller korrespondens mellan oss skall inte ha någon inverkan på avtalet och varje affärspraxis och/eller affärsbruk ersätts med detta avtals regler och villkor. Om du, vid något tillfälle, i samband med tillhandahållande av produkterna, framställer, refererar till, gör gällande eller i övrigt använder regler och villkor utöver detta avtals regler och villkor, kommer sådana regler och villkor inte att utgöra en del av eller införlivas i avtalet.

Pris, tullar och skatter

Alla priser är som anges i gällande prislista på webbplatsen då orderbekräftelse görs. Priser på webbplatsen beehivemonitoring.com anges i Euro om inte annat anges. För varor beställda från http://www.beehivemonitoring.com/ och levererade till en adress inom EU, inkluderar försäljningspriset omsättningsskatt, tull och importtullar.

För alla andra varor, inkluderar priset inte skatt på varor och tjänster, försäljnings- eller användarskatt , mervärdesskatt eller eventuell källskatt,  tullavgifter  (import eller export eller andra utländska skatter)(“skatter”). Du är ansvarig att betala alla dessa avgifter.

Betalning

Vi skall ha rätt till betalning av varorna i samband med orderbekräftelse. Betalning skall erläggas omedelbart i samband med orderbekräftelse och kan göras med vårt säkra faktureringssystem. Välj din produkt och klicka på ‘lägg i varukorg’-knappen och du kommer att tas till betalningssidan. Vi använder ett betalningssystem liknande PayPal som tar betalning direkt från din bank via dina kortuppgifter. Fraktkostnad läggs till det slutliga varupriset. Om du väljer att avbryta köpet, så skall du gå till en annulleringssida för att försäkra dig om att din beställning är annullerad. Du behöver inte ha ett PayPalkonto för att genomföra ett köp.

Frakt

Om inget annat anges i vår orderbekräftelse (till exempel , om du betalar en fraktavgift) så är priset för varorna  fritt fabrik (enligt INCOTERMS 2010) vid vår fabrik i Slovakien och inkluderar ej leverans- eller försäkringskostnader och avgifter (“Frakt”), som blir beräknat baserat på den utsedda leveransplatsen och adderat till det totala beloppet som förfaller till betalning.  Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att leverera varorna  till adressen du angav i din beställning. Alla löften om leveranser avser datum fritt fabrik snarare än datum avseende leverans till destination.

Vi kan komma att informera dig avseende en ökning av fraktkostnaden efter en orderbekräftelse och innan varorna levereras om kostnadsökningen beror av en ökning av vår fraktkostnad. Du kan, i samband med förändringen av fraktkostnaden, annullera beställningen inom 7 dagar.

Risk och äganderätt till varorna

Juridisk och rättvis äganderätt av varorna kommer att överföras på dig när medel anlänt till vårt konto och är obehindrat tillgängliga motsvarande hela priset för varorna och eventuell fraktkostnad. Risker avseende förlust av eller skador på varorna övergår till dig när varorna lämnar vår fabrik (inklusive alla risker relaterade till lastning eller lossning) eller då äganderätt övergår till dig vilket som infaller först.

Varorna säljs direkt till dig, och skall ej säljas vidare. Support och garantier är bara tillgängligt för dig, vår kund, och inte till tredje part som köper varor från dig. Du kan inte använda varumärket Beehivemonitoring® , logotypen eller produktnamn i marknadsföring eller försäljningsmaterial utan vårt uttryckliga tillstånd.

Problem vid mottagande

Kontrollera varorna grundligt så snart de tas emot. Om någon artikel har förkommit eller skadats under transporten eller inte anländer enligt det uppskattade leveransdatumet, kontakta oss och ange ditt beställningsnummer. Inga krav för skador eller brister på varorna kan göras senare än 7 dagar efter leverans. Inga varor skall returneras för kredit eller reglering utan vårt skriftliga tillstånd och mottagande av ett RMA (Return Material Authorisation) nummer.

Annullering av beställningar och återbetalningar/returer

Annullering inom 10 dagar och innan beställningen skickats: De flesta artiklar finns nu i lager och skickas oftast inom några dagar. Om du annullerar din beställning inom 10 dagar och varorna inte skickats, kommer vi att återbetala varukostnad och fraktkostnad minskat med en administrationsavgift på 5%.

Annullering senare är 10 dagar efter köp: Om du önskar annullera din beställning senare än 10 dagar efter köp och varorna inte skickats, kan en återbetalning utfärdas utifrån vårt omdöme och vi kan komma att debitera en annulleringsavgift på 10%.

Annullering/retur efter din försändelse har skickats: Om dina varor redan skickats, kan vi komma att acceptera en retur förutsatt att du kontaktar oss inom 30 dagar efter att beställningen mottagits. Försändelsen måste returneras oöppnad, i originalskick och redo för att säljas vidare. Vi kommer att debitera en hanterings- och lageravgift på 20% av inköpspriset.

Vi kommer inte att återbetala kostnaden för att skicka försändelsen till dig. Du måste betala kostnaden för att returnera varorna till oss.

Oanvända, felaktiga, skadade eller defekta varor

Om du erhåller felaktiga, skadade eller defekta varor, kontakta oss inom 7 dagar. Alla artiklar måste returneras till oss inom 30 dagar efter leverans innan en återbetalning eller ersättande produkt kan övervägas. Du är ansvarig för att ombesörja returfrakt och stå för kostnader för försändelsen som returen medför. Då returnerade produkter mottagits, kommer vi att granska dem och meddela dig via e-post huruvida du är berättigad till en ersättningsprodukt eller återbetalning. Om produkterna inte fungerar eller är felaktiga på annat sätt, kommer vi (enligt ert gottfinnande) att reparera och returnera produkterna, skicka ersättningsprodukter eller utfärda en återbetalning (som skall inkludera din kostnad för att returnera produkten).

Åter till avsändaren eller leverans avvisad

Det medför antingen en 15% lagerhanteringskostnad av priset alternativt blir du debiterad fraktkostnad för ny försändelse.

Använda artiklar

Vi accepterar inte retur av använda eller öppnade varor på grund av lokala, nationella och internationella lagar avseende karantän och tull för frakt av begagnade produkter. Varor som kan ha kommit i kontakt med bin, honung eller i övrigt inte är i originalskick kan inte returneras. Kontakta oss om du har ett garantikrav avseende varor som har öppnats eller använts.

Garantier och vårt ansvar

Vi garanterar: Att alla varor är fabriksnya, felfria, av säljbar kvalitet och uppfyller samtliga specifikationer givna på vår webbplats eller i orderbekräftelsen;

– Varorna mot brister i material och yrkesskicklighet under 30 dagar efter leverans, använda inom förhållanden som de tillverkades för. För dolda brister, gäller garantin under 12 månader från leveransdatum (“garantiperiod”).

Denna garanti är begränsad till utbyte av delar som vi håller med om är felaktiga i material eller yrkesskicklighet och täcker inte krav avseende arbete, omkostnader och andra följdförluster eller skador förorsakade av sådan brist då den användes.

– Denna garanti täcker inte (utan att ha för avsikt att skapa någon kategori eller begränsning) defekter eller brister i varor orsakade av oriktig installation eller underhåll av varor eller tillhörande komponenter; försämring av korrosion, nedbrytning, normalt slitage, bestrålning, olämplig användning, olämplig förvaring, slarv, oavsiktlig skada, om produkten utsätts för överdriven kraft vid användning eller annan orsak till fel förutom brister i material eller yrkesskicklighet.

Våra produkter åtföljs av garantier som inte kan undantas under den europeiska konsumentlagstiftningen. Du är berättigad till en ersättningsprodukt alternativt återbetalning vid ett allvarligt fel och kompensation för andra rimligen förutsägbara förluster eller skador. Du är även berättigad till reparation eller utbyte av produkterna om de inte är av acceptabel kvalitet och felet inte kan anses vara allvarligt.

Förfarande för att returnera varor

Om du av någon anledning returnerar varor (annullering, retur av felaktiga produkter eller garantikrav)  så måste du följa detta regelverk i sin helhet:

Du måste använda de fraktetiketter för returer som vi tillhandahåller via e-post. Då varorna lämnats ut, måste du omgående skicka oss uppgifter via e-post avseende returförsändelsen såsom spårningsnummer, fraktföretag och försändelsedatum för varje artikel som returneras. Om dessa regler inte följs, så kan varorna inte kopplas till ditt konto. Vi kanske inte kan hantera din retur överhuvudtaget och om vi kan, kommer eventuellt tillkommande avgifter att dras från din återbetalning.

Ditt ansvar

Det är din skyldighet att tillse att användning av produkterna följer lokala eller nationella förordningar, regler, föreskrifter, lagar, tillstånd, licenser eller licenskrav, registrering eller andra inskränkningar ålagda produkter av liknande slag och att utöva aktsamhet och färdighet då produkterna används.

Till maximal omfattning som tillåts enligt lag, accepterar du fullt ansvar för skador som uppstått på grund av ditt sätt att använda produkten.

Undantaget vad som uttryckligen står i motsats i avtalet,  är alla representationer, garantier, regler och villkor gällande produkterna (underförstådda eller ej) härmed undantagna till maximal omfattning som tillåts enligt lag.

Du instämmer i att du har gjort egna undersökningar avseende lämpligheten av produkterna för ditt ändamål och förlitar dig inte på representationer från oss, nu eller i framtiden, relaterat till deras lämplighet för ett speciellt syfte eller avseende platsen där de skall användas eller andra mått och steg som kan behöva tas rörande dess användning.

Du förstår att biodling kräver specialistkompetens, är förbunden med faror och är ofta föremål för reglering. Du samtycker till att förvärva nödvändig kunskap och färdigheter och att agera på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lagar och riktlinjer.  Genom att acceptera ett personligt ansvar för biodling förbinder du dig att ta del av säkerhetsaspekterna inom biodling, inklusive introduktionsinformation som tillhandahålls av AccreditedFirst Aid.

Du samtycker också till att begära bistånd från din lokala myndighet, en professionell biodlingsservice eller din närmaste biodlingsförening om du behöver särskild hjälp med biodling. Vårt ansvar gentemot dig  (och någon part som yrkar ansvar via dig) för varje krav för förluster eller skador (inklusive rättsliga kostnader) som gjorts i samband med avtalet vare sig under denna garanti, i avtal, åtalbar handling (inklusive försumlighet) , under stadga, i billighetsrätt eller på annat sätt, skall upphöra då garantiperioden löper ut. För varje förpliktelse som uppkommer från produkter som inte uppfyller specifikationen eller som sägs vara defekta eller bristfälliga, är vårt ansvar begränsat till (a) kostnaden för utbyte av produkterna så snart som är rimligt, eller (b) reparation av produkterna eller (c) återbetalning (or allowance) av priset som anges i fakturan för produkterna (efter vårt gottfinnande). I händelse av krav för förlust av eller skada på fysisk egendom eller personer som uppkommer under produktansvar, är vårt ansvar begränsat till villkoren i vår produktansvarsförsäkring som gäller vid tidpunklten för kravet och upp till $5.000 per händelse eller serie av händelser som uppkommer från en incident.

Vi skall inte hållas ansvariga för någon kostnad som härrör från demontering, borttagande, retur och eller återinstallation av produkterna eller någon påföljande förlust, där “påföljande förlust” betyder varje indirekt, speciell eller påföljande förlust eller skada av någon typ överhuvudtaget som har sin grund i eller på något sätt är orsakad av produkterna. “Indirekt, speciell eller påföljande förlust eller skada” omfattar (oavsett om de anses uppkomma direkt eller indirekt): (a) varje förlust av inkomst, vinst, produktion, avtal, kunder, affärsmöjlighet eller affärer; (b) varje förlust av goodwill eller anseende; och eller (c) varje förlust av värde av immateriell egendom.

Bedrägeri, hög risk eller andra kunder

Vi förbehåller oss rätten att avvisa beställningar som har sitt ursprung utanför den Europeiska unionen på grund av en hög risk för bedrägeri. Vi förbehåller oss även rätten att avvisa beställningar på grund av handelsefterlevnad eller för att skydda vår immateriella egendom. Du samtycker till att följa alla lagar, begränsningar och regleringar avseende export av produkter och information.

Force Majeure

Ingendera part är ansvarig för underlåtenhet att fullgöra avtalet i den utsträckning och så länge  som dess verkställande är förhindrat eller försenat utan avsevärt felsteg eller försummelse av parten som åberopar force majeure på grund av omständigheter utanför dennes rimliga kontroll.

Separation

Om en föreskrift i ett avtal skulle, utan denna klausul, vara ogenomförbar, så måste föreskriften läsas på ett sätt som är nödvändig så att det resultatet undviks. Om föreskriften inte kan läsas på ett sådant sätt, måste den elimineras utan att avtalets giltighet och verkställbarhet ändras.

Allmänt

En person som inte är en part i denna ordning, har ingen rätt att genomdriva något villkor i detta avtal.

Lagen om försäljning av varor (Wienkonventionen) 1986 (New South Wales) (och varje likartad lagstiftning som knyter an till wienkonventionen i andra stater och territorier) gäller inte för detta avtal. Vi måste båda försöka lösa varje tvist eller krav som härrör från ett avtal med en förhandling i god anda innan någon av oss processar en sådan tvist eller anspråk.

Återkoppling

Vi vill försäkra oss om att du blir nöjd med din shoppingupplevelse hos oss. Vi skulle vilja veta hur vi kan göra denna upplevelse bättre för dig så, om du har några kommentarer eller förslag, är du välkommen att höra av dig.

tt att ändra regler och villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa regler och villkor utan föregående avisering och när som helst.