Ak je niečo v poriadku, postupujte podľa týchto krokov:

  • Pozorne si prečítajte manuál a postupujte krok za krokom PRESNE . Toto je zvyčajne príčinou väčšiny hlásených problémov.
  • Ak máte GSM modul, skontrolujte, či má SIM karta PIN KÓD DEAKTIVOVANÝ a tiež skontrolujte, či Sim PODPORUJE MOBILNÉ DATY (Internet). vloženie Sima do telefónu, a to bez toho, aby sa pýtal na pin a môžete prezerať internet bez aktivovaného pripojenia k WIFI.
  • Skontrolujte, či je batéria úplne vložená CHARGED a SPRÁVNE . Po vložení batérie GSM vyhľadá zariadenia. Cyklus prenosu je nastavený na jednu hodinu a preto môže trvať až jednu hodinu.
  • Umiestnite GSM modul AS CLOSE AS POSSIBLE do zariadení a ak je pripojenie WORKS , môžete začať zväčšovať vzdialenosť. Snažte sa mať medzi zariadeniami čo najmenej prekážok. Udržujte bránu NAJNIŽŠIE 50 cm nad zemou.
  • Zelená aplikácia sa chová ako GSM. Ak máte GSM modul NEPOUŽÍVAJTE zelenú aplikáciu.
  • KONTAKTUJTE NÁS až potom, čo ste získali predchádzajúce body CHECKED .