warunki sprzedaży

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich transakcji za pośrednictwem naszej witryny internetowej beehivemonitoring.com oraz wszelkich innych witryn internetowych prowadzonych przez Beehive monitoring s.r.o. lub powiązane z nią jednostki prawne („Witryna“) i korzystanie z samej witryny.  Obowiązują przepisy prawa słowackiego i zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się na terenie Republiki Słowackiej w przypadku powstania sporu. Terminy „my“ oraz „nasz“ odnoszą się do firmy Beehive monitorings s.r. o, licencjobiorcy marki Beehive monitoring, oraz technologii Beehive monitoring, w tym HiveHeart® i HiveScale®, będącą spółką założoną i zarejestrowana w Republice Słowackiej, której siedziba znajduje się w Nová cesta 740/44 925 23 Jelka, Słowacja. Terminy „TY/Państwo“ „Twój/Twoje/Państwa“ odnoszą się do każdego odwiedzającego stronę, każdego użytkownika strony lub nabywcy produktu ze sklepu.

Zamówienia, potwierdzenia zamówień oraz umowa

Cena, cło oraz podatki

Płatność

Wysyłka

Ryzyko i tytuł prawny do towarów

Problemy po otrzymani przesyłki

Anulowanie zamówień oraz zwroty

Nieużywane, używane nieprawidłowo. Towary uszkodzone lub wadliwe

Zwroty do nadawcy (RTS) lub odmowa dostawy

Używane przedmioty

Gwarancja i odpowiedzialność dostawcy

Proces zwrotu towarów

Twoja odpowiedzialność

Oszustwa, wysokie ryzyko lub inni klienci

Przypadki siły wyższej

Zerwanie

Postanowienia ogólne

Opinie

Prawo do zmiany warunków umowy

Zamówienia, potwierdzenia zamówień oraz umowa

Po otrzymaniu od Państwa zamówienia i pod warunkiem przyjęcia tego zamówienia za pomocą potwierdzenia zamówienia (Które może mieć formę potwierdzenia faktury), zgadzamy się sprzedać towar na niniejszych warunkach umowy („Umowa“). Zamówienie może zostać złożone przez Państwa online, pisemnie lub ustnie. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie otrzymania całości płatności (wraz z wysyłką) w rozliczonych środkach na nasze konto. Powinni Państwo otrzymać wiadomość potwierdzającą w postaci pisemnie lub elektronicznej (e-mail).

Poprzednie transakcje lub korespondencja pomiędzy nami nie będą mieć żadnego wpływu na umowę i niniejsze warunki zastępują wszelkie zwyczaje handlowe. Jeżeli w jakimkolwiek czasie w związku z dostawą towarów, odwołają się Państwo, przedłożą, dostarczą lub z korzystają z innych warunków niż niniejsze warunki, takie warunki nie będą stanowić części umowy ani nie zostaną w nią włączone.

Ceny, cło oraz podatki

Wszystkie ceny są zgodne z naszym cennikiem obowiązującym na stronie internetowej w momencie potwierdzenia zamówienia. Ceny na stronie beehivemonitoring.com są cenami podanymi w EUR, chyba że ustalono inaczej. W przypadku towarów zamówionych na stronie http://www.beehivemonitoring.com/  i dostarczonych w obrębie UE, cena sprzedaży obejmuje podatek VAT, koszty manipulacyjne oraz cło.

W przypadku wszystkich innych towarów cenna nie obejmuje podatku VAT, podatku od sprzedaży i cła (Podatków przywozowych i wywozowych lub innych podatków zagranicznych) („Podatki“).  Są Państwo odpowiedzialni za wszystkie powyżej wymienione podatki.

Płatność

Otrzymamy tytuł do zapłaty za towary po potwierdzeniu zamówienia. Płatność jest natychmiastowa po potwierdzeniu zamówienia i może być dokonana za pośrednictwem naszego bezpiecznego system rozliczeniowego. Wystarczy wybrać produkt i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka“ i zostaniemy przeniesieni na naszą stronę płatności. Używamy systemu płatniczego PayPal, który pobiera płatność bezpośrednio z Państwa banku za pośrednictwem Państwa Karty kredytowej. Koszt wysyłki jest doliczany do ceny końcowej Towaru. Jeśli zrezygnują Państwo z zakupu podczas trwania procesu, zostaną Państwo przekierowani do strony anulowania zakupu, aby mieć pewność, że zamówienie nie jest przetwarzane. Konto PayPal nie jest potrzebne, aby dokonać zamówienia.

Wysyłka

O ile nie określono inaczej w naszym potwierdzeniu zamówienia (np. W przypadku uiszczenia opłaty za wysyłkę), cena towarów jest ceną Ex Works, EXW (zgodnie z INCOTERMS 2010) w naszej fabryce znajdującej się na Słowacji i nie obejmuje kosztów dostawy, ubezpieczenia i opłat („Wysyłka“), które zostaną obliczone na podstawie wyznaczonego miejsca dostawy i dodane kwoty należności.  Dokładamy wszelkich starań, aby towary zostały dostarczone na adres określony podczas składania zamówienia. Wszystkie wyszczególnione w zamówieniu są datami Ex works, a nie datami dostawy do miejsca przeznaczenia.

Możemy powiadomić Państwa o wzroście ceny związanej z wysyłką po potwierdzeniu zamówienia i przed dostawą towarów, jeśli wzrost ceny wnika ze wzrostu naszych kosztów wysyłki. Po zmianie naliczonej ceny za wysyłkę, zamówienie można anulować w ciągu 7 dni od powiadomienia o zmianie ceny za wysyłkę.

Ryzyko i tytuł prawny do towarów

Prawny tytuł do towarów  zostanie nadany Państwu wyłącznie po otrzymaniu rozliczonych środków na nasze konto za zakupiony towar i wszelkich kosztów wysyłek.  Ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towarów zostaje przeniesione na Państwa w momencie, kiedy zakupiony przez Państwa towar opuści naszą fabrykę (wliczając ryzyko związane z załadunkiem i rozładunkiem) lub w momencie przekazania Państwu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary są sprzedawane bezpośrednio i nie są przeznaczone do ponownej sprzedaży. Wsparcie oraz gwarancja są dostępne tylko osobie, która dokonała zakupu, a nie stronie trzeciej, która zakupiła towar od osoby dokonującej zakupu. Używanie marki, logo i nazwy produktów Beehivemonitoring w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub sprzedażowych bez naszej zgody jest wyraźnie zabronione.

Problemy po otrzymaniu przesyłki

Towar należy niezwłocznie sprawdzić po jego otrzymaniu.

W przypadku gdy jakiekolwiek przedmioty zostaną uszkodzone podczas transportu lub nie dotrą  na czas, prosimy o skontaktowanie się z nami, podając numer referencyjny zamówienia. Nie można zgłaszać roszczeń z tytułu uszkodzenia lub niedoboru towarów, chyba że takie roszczenie zostało zgłoszone w przeciągu 7 dni od daty dostawy.  Żaden towar nie może zostać zwrócony na kredyt lub korektę bez naszej uprzedzonej pisemnej zgody i otrzymania numeru upoważnienia do zwrotu materiału (RMA).

Anulowanie zamówienia oraz zwroty

-  Anulowanie zamówienia w przeciągu 10 dni i przed  wysłaniem zamówienia:

Większość towarów jest dostępnych w magazynie i wysyłanych w przeciągu kilku dni. Jeśli zamówienie zostanie anulowane w przeciągu 10 dni i nie zostało wysłane, zwrócimy kwotę równą wartości zamówienia i kosztów związanych z wysyłką pomniejszoną o 5% opłaty administracyjnej.

Anulowanie zamówienie po upływie 10 dni od daty zakupu

Jeśli chcesz anulować zamówienie po upływie 10 dni o daty zakupu, a produkt nie został wysłany, zwrot może zostać dokonany według wyłącznego uznania i możemy naliczyć opłatę za anulowanie w wysokości 10%.

Anulowanie/zwrot po wysłaniu zamówienia: 

Jeśli zamówienie zostało już wysłane, możemy przyjąć zwrot pod warunkiem, że skontaktują się Państwo z nami w przeciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia.  Towar musi zostać zwrócony nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu i musi nadawać się do ponownej sprzedaży.

Pobierzemy opłatę manipulacyjną i uzupełniającą w wysokości 20% od ceny zakupu.

Koszty związane z wysyłką nie zostaną zwrócone. Koszty związane z wysyłką ponosi odbiorca/klient.

Nieużywane, używane nieprawidłowo. Towary uszkodzone lub wadliwe.

W przypadku otrzymania niewłaściwych, uszkodzonych lub wadliwych towarów, prosimy o kontakt w przeciągu 7 dni od dostawy towarów.  Wszystkie przedmioty muszą zostać zwrócone w przeciągu 30 dni od daty dostawy, zanim zwrot lub wymiana zostaną uwzględnione. Odbiorca/klient jest odpowiedzialny za organizację przesyłki zwrotnej i wszelkich kosztów z tym związanych. Po otrzymaniu przesyłki, towar zostanie sprawdzony i zostanie wysłana wiadomość powiadamiającą drogą elektroniczną czy przysługuje prawo do wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy. W przypadku wadliwych i niewłaściwych towarów, albo (według naszego uznania) naprawimy i zwrócimy towary, wyślemy zamiennik (wraz z uwzględnieniem kosztów wysyłki) lub zwrócimy pieniądze.

Zwrot do nadawcy (RTS) lub odmowa dostawy

Używane przedmioty

Nie przyjmujemy zwrotów używanych lub otwartych towarów ze względu na lokalne, narodowe i międzynarodowe przypisy dotyczące kwarantanny i przepisów celnych dotyczących wysyłki używanych produktów. Towar, który mógł wejść w kontakt z pszczołami, miodem lub nie jest w stanie pierwotnym, nie może zostać zwrócony. Prosimy o kontakt z nami, jeśli roszczą sobie Państwo prawa do gwarancji w przypadku otwartych bądź używanych towarów.

Gwarancja i odpowiedzialność dostawcy

Gwarantujemy:

Towar jest zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami materiałowymi lub wykonawczymi przez 30 dni od daty dostarczenia towaru, przy czym towar musi być eksploatowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W przypadku wad ukrytych udzielamy gwarancji na towar na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia przesyłki („Okres Gwarancyjny“).

Gwarancja ta jest ograniczona do wymiany części, co do których się zgadzamy, że są wadliwe pod względem materiałowym lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z robocizną, kosztów i innych strat następczych lub szkód spowodowanych użytkowanie takiego towaru.

Gwarancja nie obejmuje (bez zamiaru tworzenia jakiejkolwiek kategorii lub ograniczenia) wad lub braków w towarach spowodowanych niewłaściwym montażem, konserwacją towarów lub związanych z nimi komponentów; pogorszenie spowodowane korozją, erozją, uczciwego zużycia i napromieniowania, nieprawidłowego użytkowania i magazynowania, zaniedbania, przypadkowego uszkodzenia, użycia nadmiernej siły podczas operacji urządzenia lub jakichkolwiek przyczyn awarii innej niż wady materiałowe lub wykonawcze.

Nasze towary objęte są gwarancjami, których nie można wykluczyć na mocy Europejskiego Prawa Konsumenckiego. Istnieje prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy za poważną awarię i do odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne starty lub szkody. Istnieje również prawo do naprawy lub wymiany towaru, jeśli towar nie ma zadowalającej jakości, a awaria nie stanowi poważnej awarii.

Proces zwrotu towarów

Jeśli z jakiegokolwiek powodu towar zostanie zwrócony, (Anulowanie zamówienia, zwrot wadliwego towaru lub roszczenia gwarancyjne) należy postępować zgodnie z poniższym protokołem w całości:

Należy skorzystać z etykiet wysyłkowych, które dostarczymy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Natychmiastowo po wysłaniu przesyłki, należy wysłać nam wiadomość e-mail wraz z danymi dotyczącymi przesyłki zwrotnej włączając w to numer trackingowy firmy wysyłkowej, daty nadania wysyłki dla każdego zwróconego przedmiotu.
Jeśli ten protokół nie będzie przestrzegany, nie będziemy w stanie połączyć zwróconego przedmiotu z Państwa kontem. Może się zdążyć, że w ogóle nie będziemy w stanie udzielić pomocy podczas dokonywania zwrotu, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zostaną naliczone dodatkowe opłaty powstałe w wyniku tego procesu i zostaną odjęte od wartości zwrotu.

Twoja odpowiedzialność

Państwa obowiązkiem jest zapewnienie, że towar będzie użytkowany zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami, kodeksami, regulacjami, zezwoleniami, licencjami lub wymogami licencyjnymi, rejestracjami lub innymi ograniczeniami nałożonymi na produkty o charakterze podobnym od Towarów oraz do zachowania należytych ostrożności podczas korzystania z towarów.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik  ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z użytkowania towarów.

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w umowie, wszelkie oświadczenia, gwarancje, warunki i postanowienia w zakresie towarów (dorozumiane lub inne) są niniejszym wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Wyrażają Państwo zgodę na to, że złożyli Państwo własne zapytanie w związku z przydatnością towarów do Państwa własnego celu i nie polegają na naszych oświadczeniach, teraz lub w przyszłości, w związku z ich przydatnością do określonego celu lub w miejscu, w którym mają one być wykorzystane, ani na jakichkolwiek krokach, które mogą być konieczne w związku z ich wykorzystaniem.

Zrozumiane jest,  że pszczelarstwo wymaga specjalistycznych umiejętności, niesie ze sobą nieodłączne zagrożenia i często podlega regulacjom prawnym. Użytkownik zgadza się zdobyć niezbędnego wykształcenia i umiejętności, do bezpiecznego i odpowiedzialnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Przyjmując osobistą odpowiedzialność za hodowlę pszczół, zobowiązujesz się do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w pszczelarstwie, w tym z informacjami wprowadzającymi opracowanymi przez AccreditedFirst Aid.

Zgadzasz się również zwrócić o pomoc do władz lokalnych, profesjonalnej służby pszczelarskiej lub najbliższego stowarzyszenia pszczelarskiego, jeśli będziesz potrzebować określonej pomocy pszczelarskiej.

Nasza odpowiedzialność wobec klienta (i każdej strony zgłaszającej roszczenie za jego pośrednictwem), z tytułu wszelkich roszczeń odszkodowawczych (w tym kosztów prawnych) złożonych w związku z umową, czy to na mocy niniejszej gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), na mocy ustawy, na zasadzie słuszności lub w inny sposób, wygasa po upływie okresu gwarancji. W odniesieniu do wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niezgodności towarów ze specyfikacją lub uznania ich w inny sposób za wadliwe, nasza odpowiedzialność jest ograniczona (a) do kosztów wymiany tych towarów tak szybko, jak to możliwe, lub (b) naprawy tych towarów lub (c) zwrotu (lub odliczenia) wartości kwoty na fakturze za te towary (zgodnie z naszym wyborem).

W przypadku roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia lub roszczeń wynikających z gwarancji, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do warunków naszego ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt, obowiązującego w momencie zgłoszenia roszczenia oraz do kwoty 5. 000 USD na zdarzenie lub serię zdarzeń wynikających z jednego zdarzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne koszty związane z demontażem, usunięciem, zwrotem lub ponownym montażem towarów, lub jakąkolwiek szkodą wynikową, gdzie „szkoda wynikowa" oznacza jakąkolwiek pośrednią lub szczególną stratę, lub szkodę jakiegokolwiek rodzaju wynikającą, lub spowodowaną w jakikolwiek sposób przez towary. „Pośrednia, specjalna lub wynikowa strata, lub szkoda" obejmuje (niezależnie od tego, czy została uznana za powstałą bezpośrednio, czy pośrednio): (a) wszelkie przypadki utraty dochodów, zysków, produkcji, umów, klientów, możliwości biznesowych lub działalności gospodarczej; (b) wszelkie przypadki utraty wartości firmy lub reputacji; oraz (c) wszelkie przypadki utraty wartości własności intelektualnej.

Oszustwa, wysokie ryzyko lub inni klienci

- Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień niepochodzących z Unii Europejskiej ze względu na wysokie ryzyko oszustwa. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy realizacji zamówień w zakresie zgodności handlowej lub ochrony naszej własności intelektualnej. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich praw, ograniczeń i regulacji dotyczących eksportu produktów i informacji.

Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy w zakresie i tak długo, jak jej wykonanie zostanie uniemożliwione lub opóźnione bez istotnej winy, lub zaniedbania przez stronę powołującą się na siłę wyższą z powodu okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą tych stron.

Zerwanie

Jeżeli postanowienie umowy, z wyjątkiem tej klauzuli, byłoby niewykonalne, postanowienie to należy odczytywać w zakresie niezbędnym do uniknięcia takiego skutku. Jeżeli postanowienia nie można odczytać w tym zakresie, należy je oddzielić bez zmiany ważności i wykonalności pozostałej części umowy.

Postanowienia ogólne

Osoba, która nie jest stroną niniejszego Zamówienia, nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy.

Ustawa o sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska) z 1986 r. (Nowa Południowa Walia; oraz wszelkie podobne przepisy dotyczące Konwencji Wiedeńskiej w innych stanach lub terytoriach) nie mają zastosowania do niniejszej umowy.

Obydwie strony muszą podjąć próbę rozwiązania jakiegokolwiek sporu lub roszczenia wynikającego z umowy, lub w ramach umowy w drodze negocjacji w dobrej wierze, zanim którakolwiek ze stron wytoczy spór lub roszczenie.

Opinie

Chcemy mieć pewność, że nasi klienci dokonują udanych zakupów i są zadowoleni z naszych produktów. Chcemy wiedzieć, w jaki sposób możemy usprawnić nasze usługi, tak aby nasi klienci byli jeszcze bardziej zadowoleni z naszych towarów i usług, dlatego, jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie, napisz do nas, opinie naszych klientów są dla nas bardzo ważne.

Prawo do zmiany warunków umowy

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków i zasad umowy bez uprzedzenia i w dowolnym czasie.