Algemene voorwaarden voor verkoop

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties via onze websites beehivemonitoring.com en elke andere website die wordt beheerd door Beehive monitoring s.r.o. of diens bijbehorende rechtspersonen, (de "website") en uw gebruik van de Website zelf. De Wetgeving van Slowakije, Europa, zal van toepassing zijn en u stemt ermee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Slowaakse Republiek, indien er een geschil ontstaat. In deze voorwaarden verwijzen, "wij" en "ons" naar Beehive monitoring s.r.o, licentiehouder van het merk beehivemonitioring, en Beehivemonitioring technologie, inclusief HiveHeart® en HiveScale®, een bedrijf opgericht en geregistreerd in de Slowaakse Republiek, met geregistreerd kantoor op Nová cesta 740 / 44 925 23 Jelka, Slowakije. "U / jullie" en "Uw / jullie" verwijst naar elke bezoeker van de Website, elke gebruiker van de Website, of elke koper van producten uit de winkel.

Bestellingen, Orderbevestigingen en Contract

Prijs, Invoerrechten en Belastingen

Betaling

– Verzending

Risico en Titel voor de Goederen

Problemen bij Ontvangst

Annulering van Bestellingen en Restituties/Retouren

Ongebruikt, incorrect. Beschadigde of Defecte Goederen

Retour Afzender (RTS) of bezorging geweigerd

Gebruikte Artikelen

Garanties en onze aansprakelijkheid

Proces voor retourneren goederen

Uw aansprakelijkheid

Fraude, hoog risico of andere klanten

Force majeure

Doorhaling

Algemeen

Commentaa

r

Recht op wijziging algemene voorwaarden

Bestellingen, Orderbevestigingen en Contract

Bij ontvangst van uw bestelling, en afhankelijk van bevestiging van die Bestelling door middel van een Orderbevestiging (welke in de vorm van een rekeningafschrift kan zijn), gaan wij akkoord met het verkopen van de Goederen onder en onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden (“Contract”).  Een Bestelling kan door u schriftelijk of verbaal worden gedaan. Een Bestelling wordt geaccepteerd wanneer betaling van de prijs (inclusief Verzendkosten) in zijn geheel is ontvangen in vrijgegeven fondsen op onze genomineerde rekening. U dient een Orderbevestiging online of schriftelijk te ontvangen (inclusief per e-mail).

Voorgaande transacties of correspondentie tussen ons zullen geen effect hebben op het Contract,  en elk handelsgebruik wordt vervangen door deze Algemene Voorwaarden. Als op enig moment in relatie tot de levering van de Goederen, aan ons algemene voorwaarden verstrekt, hier naar verwijst, of op andere wijze algemene voorwaarden gebruikt, die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, dan zullen zulke algemene voorwaarden geen onderdeel uitmaken van, of opgenomen worden in, het Contract.

Prijs, Heffingen en Belastingen

Alle prijzen zijn zoals gespecificeerd op onze prijslijst gebruikt op de Website ten tijde van de Orderbevestiging. Prijzen op de beehivemonitoring.com site zijn in EUR, tenzij anders aangegeven. Voor Goederen besteld via http://www.beehivemonitoring.com/ en geleverd op een andres in de EU, is de verkoopprijs inclusief BTW, douane- en invoerrechten.

Voor alle andere Goederen is de prijs exclusief enige goederen- en dienstenbelasting, verkoop- of verbruiksbelasting, belasting over de toegevoegde waarde of bronbelasting, douanerechten (import of export of andere buitenlandse belastingen) ("Belastingen"). U bent verantwoordelijk voor al deze belastingen.

Betaling

Wij hebben recht op betaling voor de Goederen bij Orderbevestiging. Betaling is onmiddellijk vereist bij Orderbevestiging en kan worden gedaan via ons beveiligde betaalpagina. Selecteer eenvoudigweg uw product en klik op de knop "aan winkelwagen toevoegen", en u zult naar onze betaalpagina worden gebracht. We maken gebruik van een betalingsverwerkingssysteem zoals PayPal, wat de betaling rechtstreeks van uw bankekening haalt middels uw kaartgegevens. De Verzendkosten worden toegevoegd aan de uiteindelijke prijs van de Goederen. Indien u besluit gedurende het proces te annuleren, dan zult u naar een annuleringspagina worden gebracht, dus u er zeker van zijn dat uw Bestelling niet wordt doorgezet. U hoeft geen PayPal account te hebben om een transactie te verrichten.

Verzending

Tenzij anders aangegeven in onze Orderbevestiging (als u bijvoorbeeld verzendkosten betaalt), is de prijs voor de Goederen Ex Works (volgens INCOTERMS 2010) bij onze fabriek in de Slowaakse Republiek, en zullen kosten voor verzending en verzekering niet inbegrepen zijn ("Verzending"), welke worden berekend op basis van het door u aangegeven afleveradres in de Bestelling. Alle beloften voor levering geven ex-worksdata weer, in plaats van data voor levering aan bestemming.

We kunnen u mogelijk informeren over een stijging van de prijs van Verzending na een Orderbevestiging en voor levering van de Goederen, indien de prijsstijging het resultaat is van een stijging van onze Verzendkosten. Bij wijziging van de kosten die berekend worden voor Verzending, kunt u uw Bestelling binnen 7 dagen na melding van de prijswijziging voor Verzending annuleren.

Risico en Titel van de Goederen

Juridische en billijke eigendom van de Goederen wordt alleen aan u overgedragen na ontvangst van vrijgegeven gelden op onze rekening voor de volledige prijs van de Goederen en eventuele Verzending. Risico's in het verlies of beschadiging van Goederen gaan naar u over bij verzending vanaf onze fabriekslocatie (inclusief alle risico's verbonden aan laden of lossen) of bij het overdragen van de titel van de Goederen aan, eender welke eerder is.

Goederen worden rechtstreeks aan u verkocht, en zijn niet voor doorverkoop. Ondersteuning en garanties zijn alleen voor u beschikbaar, niet voor derden die goederen van u kopen. U mag het Beehivemonitoring® merk, logo en productnaam niet gebruiken in promoties of verkoopmateriaal zonder onze explicitie toestemming.

Problemen bij Ontvangst

Controleert u alstublieft de Goederen onmiddellijk bij ontvangst. In het geval er artikelen verloren of beschadigd zijn tijdens vervoer, of niet zijn aangekomen op de geschatte afleverdatum, neemt u dan contact met ons op onder vermelding van uw Bestelreferentienummer. Er kan geen claim voor schade of tekorten aan Goederen worden gedaan, tenzij deze claim binnen 7 dagen na levering plaatsvind. Goederen kunnen niet retour worden gestuurd voor creditering of aanpassing zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en ontvangst van een RMA (Retour Materiaal Authorisatie) Nummer.

Annulering van Bestellingen en Restituties/Retouren

Annulering binnen 10 dagen en voordat de Bestelling is verzonden: De meeste artikelen zijn nu op voorraad beschikbaar en worden vaak binnen enkele dagen verzonden. Indien u uw Bestelling binnen 10 dagen annuleert en de Bestelling nog niet is verzonden, zullen wij de prijs en verzendkosten restitueren, vermindert met 5% administratiekosten.

Annulering meer dan 10 dagen na aankoop: Indien u uw Bestelling meer dan 10 dagen na aankoop wenst te anuleren, en het artikel nog niet is verzonden, kan een restitutie alleen plaatsvinden naar eigen goeddunken, en kunnen wij annuleringskosten van 10% in rekening brengen.

Annulering/Retour nadat uw Bestelling is Verzonden: Indien de Bestelling al is verzonden, kunnen wij een retour accepteren, mits u binnen 30 dagen na ontvangst van de Bestelling contact met ons opneemt. De Goederen dienen ongeopend teruggestuurd te worden, in hun originele conditie en geschikt voor herverkoop. We zullen 20% van de aankoopprijs in rekening brengen, zijnde verwerkings- en herbevoorradingskosten.

We zullen de kosten voor het verzenden van de Bestelling niet restitueren. U dient de kosten voor het retourneren van de Bestelling aan ons zelf te voldoen.

Ongebruikt, incorrect. Beschadigde of Defecte Goederen.

Indien u incorrecte, beschadigde of defecte Goederen ontvangt, neemt u dan alstublieft binnen 7 dagen contact met ons op. Alle artikelen dienen binnen 30 dagen na levering aan ons te worden teruggestuurd voordat een restitutie of vervanging kan worden overwogen. U bent verantwoordelijk voor het verzorgen van de Retourzending, en de bijbehorende kosten voor het terugsturen van de Goederen zullen door u worden voldaan. Bij ontvangst van het teruggestuurde artikel, zullen we dit onderzoeken en u per e-mail laten weten of u in aanmerking komt voor een vervanging of restitutie. In het geval van defecte of incorrecte Goederen, zullen we hetzij (naar eigen goeddunken) de Goederen repareren en terugsturen, u een vervanging sturen, of een restitutie verlenen (waarbij uw kosten voor het terugsturen zijn inbegrepen).  

Retour Afzender (RTS) of Bezorging geweigerd

Er zullen herbevoorradingskosten ter hoogte van 15% van de prijs in rekening worden gebracht, of u dient de kosten voor herbezorging te voldoen.

Gebruikte Artikelen

We accepteren geen retouren van gebruikte of geopende Goederen, in verband met locale, nationale en internationale quarantaine- en douanewetgeving met betrekking tot de verzending van gebruikte producten. Producten die mogelijk in aanraking zijn geweest met bijen, honing, of op andere wijze niet in originele conditie zijn, kunnen niet worden geretourneerd. Neemt u alstublieft contact met ons op indien u een garantieclaim heeft voor Goederen die geopend of gebruikt zijn.

Garanties en Onze Aansprakelijkheid

Wij Garanderen: Dat alle Goederen nieuw zijn, vrij van defecten, van handelskwailiteit en in overeenstemming met alle specificaties op onze Website of in de Orderbevestiging;

De Goederen tegen materiaal- of fabricagefouten gedurende een periode van 30 dagen vanaf de afleverdatum, mits gebruikt voor de omstandigheden waarvoor ze werden vervaardigd. Voor verborgen gebreken garanderen wij de Goederen voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van aflevering (“Garantieperíode”).

Deze garantie beperkt zich tot vervanging van onderdelen, waarvoor wij instemmen dat deze defect in materiaal of door fabricage zijn, en strekt zich niet uit tot claims voor arbeid, onkosten en andere Gevolgschade, of schade veroorzaakt door een dergelijk gebrek tijdens gebruik.

Deze garantie biedt geen dekking (zonder de intentie om enige categorie aan te maken of beperken) op defecten of tekortkomingen in Goederen, verooraakt door onjuiste installatie of onderhoud van Goederen of gerelateerde onderdelen; verslechtering door corrosie, erosie, slijtage, bestraling, onjuist gebruik, onjuiste opslag, verwaarlozing, onopzettelijke shade, gebruik van overmatige kracht tijdens het gebruik van het product, of enige andere oorzaak voor storing, die niet wordt veroorzaakt materiaal- of fabricagefouten.

Onze goederen worden geleverd met garanties, die kunnen worden uitgesloten onder de Europese Consumentenwet. U heeft recht op een vervanging of restitutie voor een groot defect, en compensatie voor enig(e) ander(e) redelijkerwijs te voorzien(e) verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen indien de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en de storing niet leidt tot een groot defect. 

Proces voor retourneren van Goederen

Als u om wat voor reden dan ook Goederen retourneert (annulering, retour van defecte goederen of garantieclaim), dan dient u dit protocol in zijn geheel te volgen:

U dient de retour Verzendlabels te gebruiken, die wij u per e-mail verstrekken.

Onmiddellijk nadat de Goederen zijn opgehaald, dient u ons per e-mail de gegevens van de retourzending te sturen, inclusief Tracking Nummers Leveranciersbedrijf, Datum van verzending voor ieder retour gestuurde artikel.

Indien dit protocol niet wordt gevolgd, is het niet mogelijk de artikelen aan uw account te koppelen. We zijn dan mogelijk in het geheel niet in staat om uw retour te ondersteunen, en als wij dat

al zijn, zullen als resultaat daarvan extra kosten op uw terugbetaling in mindering worden gebracht.

Uw aansprakelijkheid

Het is uw plicht ervoor te zorgen dat het gebruik van de Goederen voldoet aan elke locale of nationale regelgeving, codes, regulering, wetgeving, licenties of licentie-eisen, registraties en andere beperkingen opgelegd op producten, of op soortgelijke wijze op de Goederen, en om alle nodige zorgvuldigheid en vaardigheid te betrachten in het gebruik van de Goederen.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, accepteert u volledige aansprakelijkgeid voor enigerlei kwetsuur of schade als resultaat van het gebruik van de Goederen.

Uitgezonderd specifiek anders verstrekt in het Contract, zullen alle representaties, garanties, en algemene voorwaarden in relatie tot de Goederen (hetzij impliciet of anderszins aangegeven) hierbij zijn uitgesloten voor zover maximaal toegestaan door de wet.

U bevestigt dat u zelf navraag heeft gedaan in relatie tot de geschiktheid van de Goederen voor uw eigen doel, en niet afhankelijk bent van onze representaties, nu of in de toekomst, in relatie tot hun geschiktheid voor een bepaald doel of voor de locatie of plaats waar ze zullen worden gebruikt, of stappen die dienen te worden genomen in relatie tot hun gebruik.

U begrijpt dat bijenhouden specialistische vaardigheden vereist, onvermijdbare gevaren met zich meebrengt en vaak onderhevig is aan regulering. U stemt ermee in de nodige opleiding en vaardigheden te verkrijgen, veilig te handelen, verantwoord, en in overeenstemming met geldende wetgeving en richtlijnen. Met het accepteren van persoonlijke verantwoordelijkheid voor het houden van bijen, verbindt u zich ertoe uzelf bekend te maken met de veiligheidsaspecten van bijenhouden, inclusief de introductie-informatie vervaardigd door AccreditedFirst Aid.

U stemt er ook mee in assistentie te zoeken bij uw locale overheid, een professionele bijenhouddienst, of van uw dichtsbijzijnde bijenhoudersvereniging indien u specifieke bijenhoudersassistentie nodig heeft. Onze aansprakelijkheid naar u toe (en naar elke partij die namens u claimt), voor elke claim voor verlies of schade (inclusief rechtskosten) die wordt ingediend in verband met het Contract, al dan niet onder deze garantie, in contract, onrechtmatig (inclusief nalatigheid), understatute, in het eigen vermogen of anderszins, zal eindigen na afloop van de garantieperiode. Voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit goederen die niet voldoen aan de specificatie of waarvan wordt gezegd dat ze anderszins defect of gebrekkig zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt (a) tot de kosten van vervanging van die goederen, zo snel als redelijkerwijs haalbaar is, of (b) de reparatie van die Goederen, of (c) de terugbetaling (of vergoeding) van de factuurprijs van die Goederen (op basis van onze keuze). In het geval van claims voor verlies van of schade aan fysieke eigendommen

of personen, die voortvloeien uit productaansprakelijkheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorwaarden van onze productaansprakelijkheidsverzekering, die van kracht was op het moment van de claim, en tot $ 5.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, die zich voordeed als gevolg van een incident.

We zijn niet aansprakelijk voor kosten in verband met demontage, verwijdering, teruggave en/of herinstallatie van de Goederen, of enige Gevolgschade, waarbij "Gevolgschade" elke indirecte, speciale of gevolgschade is, danwel schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van, of hoe dan ook veroorzaakt is door de goederen. "Indirecte, speciale of vervolgschade" omvat (ongeacht of deze geacht wordt rechtstreeks of onrechtstreeks te zijn ontstaan): (a) enig verlies van inkomsten, winst, productie, contract, klanten, zakelijke mogelijkheid of bedrijf; (b) enig verlies van goodwill of reputatie; en of (c) enig verlies van waarde van intellectueel eigendom.

Fraude, hoog risico of andere klanten

We behouden ons het recht voor om bestellingen die niet vanuit de Europese Unie worden gedaan te weigeren vanwege hoog risico op fraude. We behouden ons ook het recht voor Bestellingen te weigeren in verband met naleving van handelsvoorwaarden of voor bescherming van ons Intellectueel Eigendom. U stemt ermee in om te voldoen aan alle wetten, beperkingen en voorschriften met betrekking tot de export van producten en informatie.

Force Majeure

Geen van de partijen is aansprakelijk voor het niet nakomen van het Contract, voor zover en zolang als de uitvoering ervan wordt voorkomen of vertraagd zonder substantiële fout of nalatigheid van de partij, die aanspraak maakt op overmacht, vanwege omstandigheden buiten de redelijke controle van die partijen om.

Doorhaling

Indien een bepaling van een Contract, op deze clausule na, onafdwingbaar zou zijn, dient de bepaling dusdanig te worden nagelezen, dat dit resultaat wordt voorkomen. Indien de bepaling niet in die mate kan worden nagelezen, dient deze te worden doorgehaald, zonder daarmee de geldigheid en handhaving  van de rest van het Contract te wijzigen.

Algemeen

Een persoon die geen partij is bij dit Besluit, heeft geen recht om eender welke voorwaarde van dit Contract te handhaven.

De Verkoop van Goederen (Verdrag van Wenen) Wet 1986 (New South Wales) (en andere gelijksoortige wetgeving gerelateerd aan het Verdag van Wenen in andere Staten of Gebieden) zijn niet van toepassing op dit Contract. Beide partijen moeten proberen om enig dispuut of claim voortvloeiend uit of onder een Contract op te lossen in goed vertrouwen, voordat een van ons een geschil of claim aanhangig maakt.

Comentários

We willen er zeker van zijn dat uw winkelervaring bij ons een positieve is. We willen weten hoe we deze ervaring voor u kunnen verbeteren, dus als u opmerkingen of suggesties heeft, horen wij deze graag van u.

Recht op wijziging Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder kennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen.