οροι και προϋποθεσεισ αγορασ

Οι πιο κάτω Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται σε όλες τις συναλλαγές μέσω των ιστοσελιδών μας beehivemonitoring.com και σε οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν μέσω της Beehive monitoring s.r.o ή σχετίζονται με τα εταιρικά της σώματα. (η «Ιστοσελίδα») και η χρήση σου της Ιστοσελίδας. Οι Νόμοι της Σλοβακίας, Ευρώπης είναι αυτοί που εφαρμόζονται και συμφωνείς να υποβάλεις στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στη Σλοβακία, Ευρώπη σε περίπτωση που προκύψει διαμάχη.

Παραγγελίες, Γνωστοποίηση Παραγγελίας και Συμβόλαια

Τιμή, Υποψρεώσεις και Φόροι

Πληρωμή

Αποστολή

Κινδύνος και Τίτλος των Προϊόντων

Προβλήματα κατά την Παραλαβή

Ακύρωση Παραγγελιών και Επιστροφές Χρημάτων/Επιστροφές

Λανθασμένη Χρήση. Μη Λειτουργικά ή Ελαττωματικά Προϊόντα

Επιστροφή στον αποστολέα (RTS) ή άρνηση αποστολής

Χρησιμοποιημένα Αντικείμενα

Εγγυήσεις και οι υποχρεώσεις μας

Διαδικασία για επιστροφές προϊόντων

Η υποχρέωση σου

Απάτη, υψηλό ρίσκο ή άλλοι πελάτες

Ανωτέρα Βία

Αποζημίωση

Γενικά

Ανατροφοδότηση

Δικαίωμα τροποποίησης ώρων και προϋποθέσεων

Παραγγελίες, Γνωστοποιήσεις Παραγγελίας και Συμβόλαιο

Με την παραλαβή της παραγγελίας σου, η οποία υπόκειται σε αποδοχή της Παραγγελίας μέσω της Γνωστοποίησης Παραγγελίας ( η οποία μπορεί να έχει τη μορφή απόδειξης τιμολογίου), συμφωνούμε να διαθέσουμε προς πώληση τα Προϊόντα σε αυτήν τα οποία υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις («Συμβόλαιο»). Μια Παραγγελία μπορεί να γίνει από εσένα ηλεκτρονικά, με γραπτό ή προφορικό τρόπο. Μια Παραγγελία γίνεται αποδεκτή όταν η πληρωμή της τιμής (συμπεριλαμβανομένου του τέλους Αποστολής) έχει ληφθεί πλήρως σε ξεκαθαρισμένα κεφάλαια στο λογαριασμό μας. Θα πρέπει να λάβεις μια Γνωστοποίηση Παραγγελίας ηλεκτρονικά ή γραπτώς (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Προηγούμενες προτάσεις ή συνομιλίες μεταξύ μας δεν έχουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα στο Συμβόλαιο και οποιαδήποτε εμπορική πρακτική και/ή εμπορική χρήση γίνεται αντικατάσταση από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με την παροχή των Προϊόντων, παρέχεις, αναφερθείς, υποβάλεις ή χρησιμοποιήσεις αλλιώς όρους και προϋποθέσεις άλλους από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις δεν θα αποτελούν μέρος, ή δεν θα συμπεριληφθούν, εντός του Συμβολαίου.

Τιμή, Υποχρεώσεις και Φόροι

Όλες οι τιμές ορίζονται έτσι όπως αναγράφονται στον τιμοκατάλογο που ισχύει στην Ιστοσελίδα κατά το χρόνο της Γνωστοποίησης Παραγγελίας. Οι τιμές στη σελίδα beehivemonitoring.com είναι σε ΕΥΡΩ, εκτός και αν διευκρινίζεται διαφορετικά Για Προϊόντα που γίνουν παραγγελία από το http://www.beehivemonitoring.com/ και γίνουν αποστολή σε μια διεύθυνση εντός της ΕΕ η τιμή πώλησης περιλαμβάνει Φόρο Πώλησης, τελωνεία και τέλη εισαγωγής.

Για όλα τα άλλα Προϊόντα, η τιμή δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε φόρο αγαθών και υπερεσιών, φόρο πώλησης ή χρήσης, φόρο προστηθέμενης αξίας ή οποιοδήποτε άλλο φόρο ιδιοκτησίας, υποχρεώσεις τελωνείου (φόροι εισαγωγής ή εξαγωγής ή φόρους άλλης χώρας) («Φόροι»). Είσαι υπεύθυνος για όλους αυτούς τους Φόρους.

Πληρωμή

Δικαιούμαστε την πληρωμή για τα Προϊόντα κατά τη Γνωστοποίηση της Παραγγελίας. Η πληρωμή πρέπει να γίνει άμεσα κατά τη Γνωστοποίηση της Παραγγελίας και μπορεί να γίνει μέσω του ασφαλούς συστήματος τιμολόγησης μας. Απλά επέλεξε το προϊόν, κάνε κλικ στο «προσθήκη στο καλάθι» και θα γίνει η μεταφορά σου στη σελίδα πληρωμής. Χρησιμοποιούμε ένα σύστημα επεξεργασίας πληρωμής όπως το PayPal το οποίο λαμβάνει την πληρωμή απευθείας από τον τραπεζικό σου λογαριασμό μέσω των πληροφοριών της κάρτας. Το κόστος Αποστολής προστίθεται στη τελική τιμή των Προϊόντων. Αν αποφασίσεις να κάνεις ακύρωση κατά τη διαδικασία, θα μεταφερθείς στη σελίδα ακύρωσης ούτως ώστε να είσαι σίγουρος πως η Παραγγελία σου δεν θα προχωρήσει. Δεν χρειάζεται να διαθέτεις ένα λογαριασμό PayPal για να κάνεις τη συναλλαγή.

Αποστολή

Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στη Γνωστοποίηση Παραγγελίας (για παράδειγμα, αν πληρώσεις μια χρέωση αποστολής), η Τιμή για τα Προϊόντα είναι εκ του εργοστασίου (όπως ορίζεται στο NCOTERMS  2010) στη τοποθεσία του εργασίου μας στο Σλοβακία και δεν περιλαμβάνει κόστος και χρεώσεις παράδοσης και ασφάλησης («Αποστολή»), τα οποία θα υπολογιστούν με βάση την τοποθεσία παράδοσης και θα προστεθούν στο συνολικό ποσό. Θα πράξουμε όλα τα απαραίτητα για να παραδοθούν τα Προϊόντα στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Παραγγελία. Όλες οι αποστολές γίνονται με βάση τις εργοστασιακές ημέρες και όχι με βάση τις ημερομηνίες αποστολής προς τον προορισμό.

Μπορούμε να σε ειδοποιήσουμε για μια αύξηση στη τιμή Αποστολής μετά τη Γνωστοποίηση Παραγγελίας και πριν την παράδοση των Προϊόντων σε περίπτωση που η τιμή αυξηθεί ως αποτέλεσμα αύξησης του κόστους Αποστολής. Μπορείς, κατά την διαφοροποίηση της τιμής χρέωσης για την Αποστολή, να ακυρώσεις την Παραγγελία εντός 7 ημερών από την ειδοποίηση αλλαγής της τιμής Αποστολής.

Κίνδυνος και Τίτλος των Προϊόντων

Νομικός και ισότιμος τίτλος των Προϊόντων θα μεταφερθεί σε εσένα μόνο με την παραλαβή των ξεκαθαρισμένων κεφαλαίων στο λογαριασμό μας για τη συνολική τιμή των Προϊόντων και Αποστολής. Κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής των Προϊόντων μεταφέρεται σε εσένα κατά την αποστολή από την τοποθεσία του εργοστασίου μας (συμπεριλαμβανομένων των ρίσκων φόρτωσης και εκφόρτωσης) ή κατά τη στιγμή μεταφοράς του τίτλου των Προϊόντων σε εσένα, οποιοδήποτε γίνει πρώτο.

Τα Προϊόντα πωλούντε απευθείας σε εσένα, και δεν μπορούν να γίνουν επαναπώληση. Υποστήριξη και εγγυήσεις είναι διαθέσιμες μόνο για εσένα, τον πελάτη μας, και όχι σε τρίτο πρόσωπο το οποίο αγόρασε τα προϊόντα από εσένα. Δεν μπορείς να κάνεις χρήσης της εταιρείας, του λογότυπου και του ονόματος προϊόντος της Beehivemonitoring σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια ή πώληση υλικού χωρίς της άμεση άδεια μας.

Προβλήματα κατά την Παραλαβή

Σε περίπτωδη που οποιοδήποτε αντικείμενο χαθεί ή καταστραφεί κατά τη μεταφορά ή δεν φτάσει κατά την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης, παρακαλούμε επικοινώνησε μαζί μας με τον αριθμό αναφοράς Παραγγελίας. Κανένα παράπονο για φθορά ή έλληψη Προϊόντων δεν μπορεί να γίνει εκτός και αν πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών από την παράδοση. Δεν μπορούν να επιστραφούν προϊόντα για πίστωση ή προσαρμογή χωρίς την προηγούμενη γραπτή αξουσιοδότηση μας και την παραλαβή Αριθμού ΑΕΥ (Άδειας Επιστροφής Υλικού).

Ακύρωση Παραγγελιών και Επιστροφές Χρημάτων/ Επιστροφές

Ακύρωση εντός 10 ημερών και πριν την Αποστολή της Παραγγελίας:

Τα περισσότερα αντικείμενα είναι άμεσα διαθέσιμα και αποστέλλονται εντός λίγων ημερών. Αν ακυρώσεις την Παραγγελία σου εντός 10 ημερών και αν η Παραγγελία δεν έχει αποσταλεί, θα επιστρέψουμε το ποσό και το κόστος αποστολής μείον 5% διαδικαστικό τέλος.

Ακύρωση μετά από 10 ημέρες ή και περισσότερες μετά την παραγγελία:

Αν θες να ακυρώσεις την Παργγελία σου μετά από περισσότερες από 10 ημέρες μετά την αγορά και το προϊόν δεν έχει αποσταλεί, μπορεί να εκδοθεί μια επιστροφή χρημάτων κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και να γίνει χρέωση διαδικαστικού τέλους 10%.

Ακύρωση/Επιστροφή μετά την Αποστολή της Παραγγελίας:

Αν η Παραγγελία σου έχει ήδη τύχει Αποστολής, μπορείς να κάνεις επιστροφή δεδομένου ότι έχεις επικοινωνήσει μαζί μας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Παραγγελίας. Τα Προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν κλειστά, στην αρχική τους κατάσταση και να είναι όπως πρέπει για πώληση. Σε αυτή την περίπτωση θα χρεώσουμε ένα τέλος μεταφοράς και ένταξης στο αποθεματικό ίσο με 20% της τιμής πώλησης.

Δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων για τα τέλη αποστολής της Παραγγελίας σε εσένα. Θα πρέπει να πληρώσεις το κόστος επιστροφής της Παραγγελίας σε εμάς.

Λανθασμένη Χρήση, Φθαρμένα ή Αναποτελεσματικά Προϊόντα.

Αν παραλάβεις λανθασμένα, φθαρμένα ή αναποτελεσματικά Προϊόντα, παρακαλούμε επικοινώνησε μαζί μας εντός 7 ημερών. Όλα τα αντικείμενα πρέπει να επιστραφούν σε εμάς εντός 30 ημερών πριν ληφθεί απόφαση για επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση. Θα είσαι υπεύθυνος για τη διευθέτηση την επιστροφής και οποιοδήποτε κόστος προκύψει θα χρεωθεί σε εσένα. Με την παραλαβή του επιστρεφόμενου αντικειμένου, θα το εξετάσουμε και θα σε ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το κατά πόσο δικαιούσε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση ελαττωματικών ή λανθασμένων Προϊόντων, είναι στη διακριτική μας ευχέρεια η επισκευή και επιστροφή των Προϊόντων, η αποστολή αντικατάστασης ή η έκδοση επιστροφής χρημάτων (στη οποία θα περιλαμβάνεται το κόστος επιστροφής των προϊόντων).

Επιστροφή στον Αποστολέα (ΕΣΑ) ή Άρνηση Παραλαβής

Θα γίνει χρέωση τέλους παραλαβής 15% της τιμής ή θα γίνει χρέωση επανάληψης αποστολής.

Χρησιμοποιημένα Αντικείμενα

Δεν αποδεχόμαστε επιστροφές χρησιμοποιημένων ή ανοιγμένων Προϊόντων λόγω τοπικών, εθνικών και διεθνών κανονισμών περιορισμού και τελενείου σχετικά με τα χρησιμοποιημένα προϊόντα. Τα προϊόντα τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με μέλισσες, μέλι ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση δεν μπορούν να επιστραφούν. Παρακαλούμε επικοινώνησε μαζί μας σε περίπτωση που έχεις ένα αίτημα εγγύηση για Προϊόντα που έχεις ανοίξει ή χρησιμοποιήσει.

Εγγυήσεις και Οι Υποχρεώσεις Μας

Εγγυόμαστε: Πως όλα τα Προϊόντα είναι καινούργια, χωρίς κατάλοιπα, καλής ποιότητας και πληρούν όλες τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα μας ή στη Γνωστοποίηση Παραγελλίας.

Τα Προϊόντα ενάντια σε υλικά κατάλοιπα ή σε ποιότητα εργασίας για μια περίοδο 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, όταν χρησιμοποιούνται με βάση τις συνθήκες για τις οποίες έχουν κατασκευαστεί. Για μεταγενέστερα κατάλοιπα, εγγυόμαστε τα Προϊόντα για 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης («Περίοδος Εγγύησης»).

Αυτή η εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση τμημάτων τα οποία συμφωνούμε πως είναι αναποτελεσματικά σε υλικό ή σε ποιότητα εργασίας και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αιτήματα κόπου, εξόδων και άλλης Συναφής Απώλειας ή φθοράς που έγινε κατά τη χρήση.

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει (χωρίς καμία πρόθεση δημιουργίας κατηγορίας ή περιορισμού) αναποτελεσματικότητα ή επιπλοκές σε Προϊόντα που έχουν προκληθεί από λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση των Προϊόντων ή των σχετικών τμημάτων; Επιδείνωση από σκουριά, διάβρωση, ζημιά που έγινε κατά την καθημερινή χρήση, ακτινοβολία, λανθασμένη χρήση, λανθασμένη αποθήκευση, άγνοια, μη σκόπιμη ζημιά, χρήση υπέρμετρης δύναμης κατά τη λειτουργία του προϊόντος ή οποιαδήποτε άλλη αιτία αποτυχίας εκτός του υλικού και της ποιότητας κατασκευής.

Τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγυήσεις οι οποίες δεν μπορούν να μην συμπεριλαμβάνονται με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή. Δικαιούσε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση πλήρους αποτυχίας και αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή φθορά. Δικαιούσε επίσης την επισκευή ή την αντικατάσταση αν τα προϊόντα δεν είναι σε ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας και αν η αποτυχία δεν είναι πλήρης.

Διαδικασία επιστροφής Προϊόντων

Αν για οποιοδήποτε λόγο  επιστρέψεις τα Προϊόντα (ακύρωση, επιστροφή αναποτελεσματικών προϊόντων ή αίτηση εγγύησης) θα πρέπει να ακολουθήσεις αυτό το πρωτόκολλο εξ’ολοκλήρου:

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τις Ετικέτες Αποστολής για επιστροφή που θα σου στείλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αμέσως μετά την παραλαβή των Προϊόντων, θα πρέπει να μας στείλεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις λεπτομέρειες της αποστολής της επιστροφής συμπεριλαμβανομένων των Κωδικών Αποστολής, Εταιρεία Αποστολής, Ημερομηνία Αποστολής για κάθε αντικείμενο που έγινε επιστροφή. Αν δεν ακολουθηθεί αυτό το πρωτόκολλο δεν θα καταστεί δυνατή η σύνδεση των προϊόντων με τον λογαριασμό σου. Μπορεί να μην ήμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε την επιστροφή σου και αν το κάνουμε, επιπρόσθετα τέλη μπορεί να προκύψουν και να αφαιρεθούν από το ποσό επιστροφής χρημάτων σου.

Οι υποχρεώσεις σου

Είναι δικιά σου υποχρέωση η διασφάλιση πως η χρήση των Προϊόντων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους τοπικούς ή εθνικούς νόμους, κώδικες, κανονισμούς, νόμος, άδειες ή κριτήρια αδειοδότησης, εγγραφές και/ή άλλους περιορισμούς που εφαρμόζονται σε προϊόντα παρόμιας φύσης με τα Πρόϊόντα και η εφαρμογή ορθής φροντίδας και ικανότητας χρήσης των Προϊόντων.

Στο μέγιστο επίπεδο που παρέχει ο νόμος, αποδέχεσαι πλήρη υποχρέωση για οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά που θα προκληθεί από την χρήση σου των Προϊόντων.

Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στο Συμβόλαιο, όλες οι εκπροσωπίσεις, εγγυήσεις, όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τα Προϊόντα (που υποδηλώνοντε ή όχι) από εδώ και πέρα δεν συμπεριλαμβάνοντε στο μέγιστο που επιτρέπει ο νόμος.

Συμφωνείς πως έχεις κάνει τις δικές σου ερωτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα των Προϊόντων για δικό σου σκοπό και πως δεν βασίστηκες σε δικές μας παρουσιάσεις, τώρα ή στο μέλλον, σχετικά με την καταλληλότητα για συσκεκριμένο σκοπό ή σε τοποθεσία ή σελίδα που πρέπει να χρησιμοποιούντε ή οποιαδήποτε βήματα πρέπει να γίνουν σχετικά με την χρήση τους.

Αντιλαμβάνεσαι πως η μελισσοκομία χρειάζεται ειδικές ικανότητες, περιλαμβάνει κρυφούς κινδυνους και συχνά υπόκειται σε κανονισμούς. Συμφωνείς στην απόκτηση της απαιτούμενης εκπέδευσης και ικανοτήτων, να κάνεις ασφαλείς πράξεις, με υπευθυνότητα, και σύμφωνα με τους εφαρμοσμένους νόμους και κανονισμούς. Στην αποδοχή ατομικής ευθύνης για τη φροντίδα των μελισσών σου αναλαμβάνεις να μάθεις τους κανόνες ασφάλιας της μελισσοκομίας, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών πληροφοριών  από το AccreditedFirst Aid.

Συμφωνείς επίσης να ζητήσεις βοήθεια από την τοπική αρμόδια αρχή, από την επαγγελματική υπηρεσία μελισσοκομίας ή τον κοντινότερο σε εσένα σύνδεσμο μελισσοκομίας σε περίπτωση που χρειαστείς επιπρόσθετη βοήθεια στη μελισσοκομία.  Η ευθύνη μας προς εσένα (και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μέσω εσένα), για οποιαδήποτε διεκδίκηση απώλειας ή φθοράς (συμπεριλαμβανομένων και των νομικών εξόδων) γίνει σχετικά με το Συμβόλαιο, είτε κάτω από την εγγύηση, σε συμβόλαιο, σε αδικοπραξία(συμπεριλαμβανομένης της άγνιας), σε νόμο, σε κυριότητα ή αλλού, θα πρέπει να τερματιστεί με το τέλος της Περιόδου Εγγύησης. Για ευθύνη που είναι αποτέλεσμα του γεγονότος πως τα Προϊόντα δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή για τα οποία είναι ελαττωματικά ή ανεπαρκείς , η ευθύνη μας είναι περιορισμένη (α) στο κόστος αντικατάστασης αυτών των Προϊόντων όσο πιο σύντομα γίνεται, ή (β) η επιδιώρθωση των Προϊόντων ή (γ) η πληρωμή ξανά  (ή η αδειοδότηση) του τιμολογίου στη τιμή των Προϊόντων (σε δική μας επιλογή). Σε περίπτωση αιτημάτων για ζημιά ή φθορά σε φυσική ιδιοκτησία ή άτομα που είναι αποτέλεσμα της ευθύνης του προϊόντος, η ευθύνη μας περιορίζεται στους όρους της ασφάλειας ευθύνης προϊόντος που ισχύουν κατά το χρόνο του αιτήματος και είναι μέχρι $5.000 ανά περιστατικό ή σειρά γεγονότων που είναι αποτέλσμα ενός περιστατικού.

Δεν φέρουμε την ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος το οποίο είναι αποτέλεσμα αποσυναρμολόγησης, αφαίρεσης, επιστροφής και ή επανεγκατάστασης των Προϊόντων ή οποιαδήποτε Επακόλουθη Απώλεια, όπου «Επακόλουθη Απώλεια» σημαίνει οποιοδήποτε έμμεση, ειδική ή επακόλουθη απώλεια ή ζημειά οποιασδήποτε φύσης που είναι αποτέλεσμα ή έχει προκληθεί από οποιοδήποτε τρόπο από τα Προϊόντα. «Έμμεση, ειδική ή επακόλουθη απώλεια ή ζημειά» περιλαμβάνει (οτιδήποτε προκύψει άμεσα ή έμμεσα): (α) απώλεια εισοδήματος, κέρδους, παραγωγής, συμβολαίου, πελατών, επιχειρηματική ευκαιρία ή δουλειά; (β) απώλεια καλής θέλησης ή φήμης; Και ή (γ) απώλεια αξίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απάτη, Υψηλό Ρίσκο ή άλλοι πελάτες

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε παραγγελίες που δεν προέρχοντε από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγο υψηλού ρίσκου. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης Παραγγελιών για συμμόρφωση εμπορίου ή για προστασία της Πνευματικής μας Ιδιοκτησίας. Συμφωνείς όπως συμμορφωθείς με όλους τους νόμους, περιορισμούς και κανονισμούς που σχετίζονται με την εξαγωγή προϊόντων και πληροφοριών.

Ανώτερη Βία

Κανένα μέρος δεν φέρει ευθύνη για αποτυχία εφαρμογής του Συμβολαίου στο πλαίσιο και για όσο η εφαρμογή του αποτρέπεται ή καθυστερεί χωρίς κάποιο λάθος ή αμέλια από το μέρος που επικαλείται ανώτερη βία λόγω συνθηκών εκτός του λογικού ελέγχου των μερών.

Αποζημίωση

Αν μια πρόνοια του Συμβολαίου θα, αλλά για αυτό το λόγο, είναι μη ενεργή, η πρόνοια πρέπει να αναγραφεί σε τέτοιο πλαίσιο που είναι απαραίτητο να αποφύγει αυτό το αποτέλεσμα. Αν η πρόνοια δεν μπορεί να ερμηνευτεί σε τέτοιο πλαίσιο, θα πρέπει να γίνει αποζημίωση χωρίς τροποποίηση ισχύς και να εφαρμοστεί για το υπόλοιπο του Συμβολαίου.

Γενικά

Πρόσωπο που δεν αποτελεί μέρος αυτης της Οδηγείας δεν έχει κανένα δικαίωμα να εφαρμόσει οποιοδήποτε όρο αυτού του Συμβολαίου.

Η Συνθήκη Πώλησης Αγαθών 1986 (Συνθήκη της Βιέννης) (Νέα Νότια Ουαλία) (και οποιαδήποτε παρόμοια νομοθεσία που σχετίζεται με την Συνθήκη της Βιέννης σε άλλες Χώρες ή Περιοχές) δεν έχει εφαρμογή σε αυτό το Συμβόλαιο. Και οι δυο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λύσουμε οποιαδήποτε διαμάχη ή ζήτημα προκύψει από ή μέσω του Συμβολαίου μέσω μιας διαμεσολάβησης με καλή πίστη πριν οποιοσδήποτε από εμάς προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Ανατροφοδότηση

Θέλουμε να διασφαλίσουμε πως η αγοραστική σου εμπειρία με εμας ήταν ευχάριστη. Θα θέλαμε να μάθουμε πως μπορούμε να κάνουμε αυτή την εμπειρία καλύτερη για εσένα, έτσι αν έχεις οποιαδήποτε σχόλια ή εισηγήσεις, θέλουμε να τα ακούσουμε.

Δικαίωμα τροποποίησης Όρων & Προϋποθέσεων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χωρίς χρονική προειδοποίηση.