Želáme vám aby ste sa inšpirovali a možno aj niečo naučilil.

Náš výskum pozostáva z tisícok včelích úľov rozmiestnených po celom svete. Štatistiky na základe ktorých sme vytvorili modely rozvoja včelstiev pozostávajú zo stoviek miliónov nameraných údajov.

 

Priemerná vlhkosť v úli počas roka sa drží na úrovni 60%. Príliš nízka vlhkosť škodí včeliemu plodu ktorý môže v extrémnych situáciách až vysknúť. Príliš vysoká vlhkosť spôsobuje plesnivenie plástov a v extrémnych situáciách kvasenie medu. Včely si vedia vlhkosť regulovať a extrémne nezdravé hodnoty vlhkosti súvisia s konštrukciou úľa a to hlavne s používaním neprírodných umelých materiálov pri konštrukcii včelých úľov. 

Teplota v úľi len výnimočne prekročí 36 stupňov celzia. Ak sa to stane včely začnú okamžite chladiť a snažia sa udržiavať vnútorné prostredie úľa na teplote 35 stupňov celzia. Táto teplota je najvhodnejšie pre rozvoj včelieho plodu. Slabé včelstvá nedokážu vyhriať celé prostredie úľa a ohrievajú jen včelý plod až kým sa kolónia dostatočne nerozrastie.

Z tisícov úľov z celého sveta sme zmerali, že priemerná hmotnosť úľa na začiatku sezóny je 25kg a jej priemerný nárast je až na hodnotu 50kg v mesiaci Júl. Ak je odrátame hmotnosť včiel a včelieho plodu tak dostaneme priemerný výťažok medu zhruba 20kg. Tiež sme zistili, že väčšina včelárov kŕmi včelstvá až v mesiaci September pričom hmotnosť zásob je až 11.5 kg.